Psicopedagogia: Altes Capacitats

Contenido del acordeón

No existeix una definició universalment acceptada del que són les Altes Capacitats. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que una persona és “superdotada” quan el seu quocient intel·lectual és igual o superior a 130. No obstant això, els tests d’intel·ligència no són exactes i avui en dia els especialistes en el diagnòstic de l’Alta capacitat no tenen en compte únicament aquesta dada, ja que no creuen que hi hagi un punt de tall igual per a tothom. Per això, valoren aquesta mesura (el CI) com un indicador més, donant lloc a una avaluació multidimensional (no només psicomètrica), que té en compte altres indicadors quantitatius i qualitatius com són la creativitat, l’estil d’aprenentatge, el desenvolupament evolutiu i altres característiques pròpies de l’alta capacitat.