Psicologia Perinatal

Atenció i Cura

La psicologia perinatal és la branca de la psicologia que s’encarrega del estudi de tots els aspectes emocionals i psicològics durant el període perinatal. Això abasta des del moment en què una dona i la seva parella volen convertir-se en pares fins als primers anys de criança.

El naixement és una etapa d’enorme impacte en termes de salut física, emocional i mental, tant a curt com a llarg termini. En realitat, molts dels problemes físics, emocionals, cognitius i socials que apareixen en altres moments de la vida sovint tenen el seu origen en el que va succeir en aquest període sensible de la vida. Poder tenir cura de la salut mental de la mare durant aquest període incidirà directament en la salut mental del seu nadó.

Com més aviat intervinguem, amb una detecció precoç i amb prevenció, menors seran els problemes futurs.

Per tant, la psicologia perinatal intervé, acompanya i ajuda en totes aquelles dificultats relacionades amb aquesta etapa, com són:

 • Problemes d’infertilitat.
 • Simptomatologia ansiós-depressiva durant l’embaràs, part i puerperi
 • Parts difícils o traumàtics (violència obstètrica).
 • Dificultats d’adaptació al paper de mare / pare i de parella.
 • Dificultats amb els vincles afectius i processos d’acollida o adopció.
 • Dols gestacionals i perinatals.

Atenció i Cura

La psicologia perinatal és la branca de la psicologia que s’encarrega del estudi de tots els aspectes emocionals i psicològics durant el període perinatal. Això abasta des del moment en què una dona i la seva parella volen convertir-se en pares fins als primers anys de criança.

El naixement és una etapa d’enorme impacte en termes de salut física, emocional i mental, tant a curt com a llarg termini. En realitat, molts dels problemes físics, emocionals, cognitius i socials que apareixen en altres moments de la vida sovint tenen el seu origen en el que va succeir en aquest període sensible de la vida. Poder tenir cura de la salut mental de la mare durant aquest període incidirà directament en la salut mental del seu nadó.

Com més aviat intervinguem, amb una detecció precoç i amb prevenció, menors seran els problemes futurs.

Per tant, la psicologia perinatal intervé, acompanya i ajuda en totes aquelles dificultats relacionades amb aquesta etapa, com són:

 • Problemes d’infertilitat.
 • Simptomatologia ansiós-depressiva durant l’embaràs, part i puerperi
 • Parts difícils o traumàtics (violència obstètrica).
 • Dificultats d’adaptació al paper de mare / pare i de parella.
 • Dificultats amb els vincles afectius i processos d’acollida o adopció.
 • Dols gestacionals i perinatals.

Àrees

Desig i Concepció

El desig de formar una família i la frustració que es pot generar quan no arriba de forma natural, pot desencadenar en un malestar que danyi les relacions. És important davant les dificultats per concebre un fill/a o les pors durant els tractaments de fertilitat sentir-nos acompanyats en un espai on es promoguin els recursos de la parella i on expressar i canalitzar tots els aspectes emocionals relacionats amb aquests processos.

Embaràs i Part

Són moments de gran impacte psicològic, físic i emocional per a la dona. Quins aspectes no són adequats per a la salut mental de la mare i el seu nadó? Una ansietat i por que pertorba i genera malestar; una tristesa excessiva; una sensació aclaparadora de culpa; idees de mort; dols perinatals pendents; sensació de no vincular amb el teu nadó; o la idea angoixant de no ser capaç d'afrontar el que ve. En qualsevol d'aquests casos és important demanar ajuda.

Postpart i Puerperi

La depressió lleu és comú i pot reflectir els canvis en l'estil de vida, però aproximadament un 3-6% de les dones experimenten l'aparició d'un episodi depressiu major en les setmanes o mesos posteriors al part a causa dels canvis hormonals.

Enllaços i Criança

La relació mare-nadó a través del vincle és el mecanisme bàsic de supervivència i de generació de salut mental present i futura. De vegades es produeixen dificultats que és important reconduir. Poden sorgir a causa de problemes de salut mental de la mare, a dificultats d'adaptació a la maternitat / paternitat o per situacions d'acolliment o adopció. Gerhardt 2004: "Afavorir el vincle entre mare i nadó és la forma més econòmica (i menys dolorosa) per promoure la salut mental i prevenir tractaments en l'edat adulta ... és d'una simplicitat sorprenent."

Pèrdues i Dols

Un 25% d'embarassos finalitza amb un avortament espontani o una mort fetal. En aquest percentatge no estan contemplades interrupcions legals de l'embaràs per motius mèdics (ILES) ni la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE). En tots els casos es produeix un sentiment de pèrdua i dol socialment negat, minimitzat i estigmatitzat. Moltes d'aquestes dones poden presentar un episodi depressiu, un dol complicat o símptomes d'estrès posttraumàtic que requereixen una intervenció personalitzada i especialitzada.

Maternitat i Paternitat

"Si una societat valora als seus nens, haurà de cuidar als seus pares com tresors"
(John Bowlby)

Àrees

Desig i Concepció

El desig de formar una família i la frustració que es pot generar quan no arriba de forma natural, pot desencadenar en un malestar que danyi les relacions. És important davant les dificultats per concebre un fill/a o les pors durant els tractaments de fertilitat sentir-nos acompanyats en un espai on es promoguin els recursos de la parella i on expressar i canalitzar tots els aspectes emocionals relacionats amb aquests processos.

Embaràs i Part

Són moments de gran impacte psicològic, físic i emocional per a la dona. Quins aspectes no són adequats per a la salut mental de la mare i el seu nadó? Una ansietat i por que pertorba i genera malestar; una tristesa excessiva; una sensació aclaparadora de culpa; idees de mort; dols perinatals pendents; sensació de no vincular amb el teu nadó; o la idea angoixant de no ser capaç d'afrontar el que ve. En qualsevol d'aquests casos és important demanar ajuda.

Postpart i Puerperi

La depressió lleu és comú i pot reflectir els canvis en l'estil de vida, però aproximadament un 3-6% de les dones experimenten l'aparició d'un episodi depressiu major en les setmanes o mesos posteriors al part a causa dels canvis hormonals.

Enllaços i Criança

La relació mare-nadó a través del vincle és el mecanisme bàsic de supervivència i de generació de salut mental present i futura. De vegades es produeixen dificultats que és important reconduir. Poden sorgir a causa de problemes de salut mental de la mare, a dificultats d'adaptació a la maternitat / paternitat o per situacions d'acolliment o adopció. Gerhardt 2004: "Afavorir el vincle entre mare i nadó és la forma més econòmica (i menys dolorosa) per promoure la salut mental i prevenir tractaments en l'edat adulta ... és d'una simplicitat sorprenent."

Pèrdues i Dols

Un 25% d'embarassos finalitza amb un avortament espontani o una mort fetal. En aquest percentatge no estan contemplades interrupcions legals de l'embaràs per motius mèdics (ILES) ni la interrupció voluntària de l'embaràs (IVE). En tots els casos es produeix un sentiment de pèrdua i dol socialment negat, minimitzat i estigmatitzat. Moltes d'aquestes dones poden presentar un episodi depressiu, un dol complicat o símptomes d'estrès posttraumàtic que requereixen una intervenció personalitzada i especialitzada.

Maternitat i Paternitat

"Si una societat valora als seus nens, haurà de cuidar als seus pares com tresors"
(John Bowlby)