Logopèdia

Alteracions comunicació

Tracta de la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les disfuncions i retards en els camps de l’activitat comunicativa: la parla, el llenguatge (oral o escrit) i la veu. El logopeda comprèn, valora i intervé de manera terapèutica en les diverses alteracions de la comunicació.

Alteracions Comunicació

Tracta de la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les disfuncions i retards en els camps de l’activitat comunicativa: la parla, el llenguatge (oral o escrit) i la veu. El logopeda comprèn, valora i intervé de manera terapèutica en les diverses alteracions de la comunicació.