Psicopedagogia

Suport a l'aprenentatge

Ens preocupem per avaluar, diagnosticar i ajudar a les persones que per diverses raons no pot aprendre igual que la resta.

També formem i orientem a docents perquè tinguin un major acompliment en l’aula, a les famílies i als/ les nens/es que presenten dificultats de comprensió i incorporació de coneixements.

Suport a l'aprenentatge

Ens preocupem per avaluar, diagnosticar i ajudar a les persones que per diverses raons no pot aprendre igual que la resta. La nostra missió és aconseguir millores tant en els mètodes didàctics com en els pedagògics.

També formem i orientem a docents perquè tinguin un major acompliment en l’aula, a les famílies i als/ les nens/es que presenten dificultats de comprensió i incorporació de coneixements.