Supervisió Profesional

Contenido del acordeón

La supervisió és una eina professional de millora i optimització de la pràctica terapèutica, basada en la compartició entre professionals d’experiències i coneixements.

Té com a objectiu primordial la millora de la pràctica de la professió a companys i col·laborar en la seva formació i així millorar l’execució diària. Permet realitzar el treball amb la màxima eficàcia, ajuda a mantenir la professionalització i consolidar la identitat professional.

La supervisió assegura el manteniment d’un espai de reflexió sobre el propi treball, contrastar opinions amb altres professionals i controlar possibles implicacions personals, que sense disposar d’aquest espai difícilment es tractarien.