Logopèdia Infantil

assistència primerenca

Si observem que el nostre infant no comprèn o no s’expressa de manera apropiada per a la seva edat, no gesticula, no socialitza o no parla com la resta, és aconsellable acudir a l’especialista.

És important saber que des del naixement fins als sis anys es produeix el període de major plasticitat cerebral. Per aquest motiu és necessària i primordial una intervenció primerenca amb independència de l’edat, sempre que hi hagi indicis d’alarma. Aquesta intervenció és crucial, ja que aporta millors pronòstics que si s’espera, ja que a mesura que van creixent les dificultats a què s’enfronten són cada vegada més grans, no només pel que fa a la comunicació, sinó també a la socialització, el desenvolupament emocional i l’aprenentatge escolar.

assistència primerenca

Si observem que el nostre infant no comprèn o no s’expressa de manera apropiada per a la seva edat, no gesticula, no socialitza o no parla com la resta, és aconsellable acudir a l’especialista.

És important saber que des del naixement fins als sis anys es produeix el període de major plasticitat cerebral. Per aquest motiu és necessària i primordial una intervenció primerenca amb independència de l’edat, sempre que hi hagi indicis d’alarma. Aquesta intervenció és crucial, ja que aporta millors pronòstics que si s’espera, ja que a mesura que van creixent les dificultats a què s’enfronten són cada vegada més grans, no només pel que fa a la comunicació, sinó també a la socialització, el desenvolupament emocional i l’aprenentatge escolar.