Com treballem

CDIT

Al CDIT seguim la següent metodologia de treball:

Anamnesi o entrevista amb la persona o amb els pares, en cas de menors. Aquesta entrevista és important per tenir informació de les dades personals, una primera referència de l’entorn i per determinar l’enfocament de l’avaluació posterior.

Avaluació del pacient: Seguidament a l’anamnesi es realitza l’avaluació dels aspectes que es considerin, amb l’objectiu de conèixer a la persona/infant als nivells intel·lectual, emocional, social o familiar, depenent del motiu de la demanda.
Quan hi ha la sospita que el problema pugui ser d’origen orgànic s’amplia la valoració amb altres especialistes, per tal de confirmar el diagnòstic.

Informe d’avaluació: Un cop feta la valoració pels especialistes, s’elabora un informe i es lliura en una sessió de devolució en la qual s’expliquen les conclusions diagnòstiques i es donen les pautes orientatives corresponents.

Intervenció: L’equip elabora un programa d’intervenció per a cada cas i es decideix qui serà el professional que durà a terme la intervenció. Segons la nostra experiència és fonamental que el tractament abasti tot l’entorn: família, escola (en cas dels infants) i altres professionals, ja que és en tot el seu entorn on es poden afermar i generalitzar els aspectes treballats en la sessió.

Seguiment: Cada cas és seguit, revisat i la seva evolució és valorada en sessions clíniques per l’equip de centre. Periòdicament es realitzen avaluacions objectives per tal de comprovar els avenços.

Alta: Un cop aconseguits els objectius establerts es dóna per finalitzat el tractament.

CDIT

Al CDIT seguim la següent metodologia de treball:

Anamnesi o entrevista amb la persona o amb els pares, en cas de menors. Aquesta entrevista és important per tenir informació de les dades personals, una primera referència de l’entorn i per determinar l’enfocament de l’avaluació posterior.

Avaluació del pacient: Seguidament a l’anamnesi es realitza l’avaluació dels aspectes que es considerin, amb l’objectiu de conèixer a la persona/infant als nivells intel·lectual, emocional, social o familiar, depenent del motiu de la demanda.
Quan hi ha la sospita que el problema pugui ser d’origen orgànic s’amplia la valoració amb altres especialistes, per tal de confirmar el diagnòstic.

Informe d’avaluació: Un cop feta la valoració pels especialistes, s’elabora un informe i es lliura en una sessió de devolució en la qual s’expliquen les conclusions diagnòstiques i es donen les pautes orientatives corresponents.

Intervenció: L’equip elabora un programa d’intervenció per a cada cas i es decideix qui serà el professional que durà a terme la intervenció. Segons la nostra experiència és fonamental que el tractament abasti tot l’entorn: família, escola (en cas dels infants) i altres professionals, ja que és en tot el seu entorn on es poden afermar i generalitzar els aspectes treballats en la sessió.

Seguiment: Cada cas és seguit, revisat i la seva evolució és valorada en sessions clíniques per l’equip de centre. Periòdicament es realitzen avaluacions objectives per tal de comprovar els avenços.

Alta: Un cop aconseguits els objectius establerts es dóna per finalitzat el tractament.

Metodología

Entrevista

És important per tenir informació de les dades personals, una primera referència de l’entorn i per determinar l’enfocament de l’avaluació posterior.

Avaluació

Amb l’objectiu de conèixer a la persona/infant als nivells intel·lectual, emocional, social o familiar, depenent del motiu de la demanda.

Informe

Un cop feta la valoració pels especialistes, s’elabora un informe i es lliura en una sessió de devolució en la qual s’expliquen les conclusions diagnòstiques i es donen les pautes orientatives corresponents.

Intervenció

L’equip elabora un programa d’intervenció per a cada cas i es decideix qui serà el professional que durà a terme la intervenció

Seguiment

Cada cas és seguit, revisat i la seva evolució és valorada en sessions clíniques per l’equip de centre.

Alta

Un cop aconseguits els objectius establerts es dóna per finalitzat el tractament.

Metodología

Entrevista

És important per tenir informació de les dades personals, una primera referència de l’entorn i per determinar l’enfocament de l’avaluació posterior.

Avaluació

Amb l’objectiu de conèixer a la persona/infant als nivells intel·lectual, emocional, social o familiar, depenent del motiu de la demanda.

Informe

Un cop feta la valoració pels especialistes, s’elabora un informe i es lliura en una sessió de devolució en la qual s’expliquen les conclusions diagnòstiques i es donen les pautes orientatives corresponents.

Intervenció

L’equip elabora un programa d’intervenció per a cada cas i es decideix qui serà el professional que durà a terme la intervenció

Seguiment

Cada cas és seguit, revisat i la seva evolució és valorada en sessions clíniques per l’equip de centre.

Alta

Un cop aconseguits els objectius establerts es dóna per finalitzat el tractament.