psicomotricitat

Vivencial

La psicomotricitat és una pràctica corporal basada en l’observació i l’escolta global del desenvolupament de la persona (a nivell cognitiu, motriu, emocional i social).
La metodologia que portem a terme és vivenciada, a través del joc, el moviment, el respecte, la creació de vincles, acompanyant l’expressió emocional i l’expressió creadora.
La intervenció és personalitzada i pot ser preventiva o donar resposta a un desajust evolutiu tant motriu, psicològic, social o emocional. Partim de les seves capacitats i afavorim el desenvolupament global.
La tasca que es porta a terme a nivell individual o en petit grup es complementa amb un seguiment tant a nivell familiar i escolar com de salut, fent una tasca coordinada i conjunta.

Vivencial

La psicomotricitat és una pràctica corporal basada en l’observació i l’escolta global del desenvolupament de la persona (a nivell cognitiu, motriu, emocional i social).
La metodologia que portem a terme és vivenciada, a través del joc, el moviment, el respecte, la creació de vincles, acompanyant l’expressió emocional i l’expressió creadora.
La intervenció és personalitzada i pot ser preventiva o donar resposta a un desajust evolutiu tant motriu, psicològic, social o emocional. Partim de les seves capacitats i afavorim el desenvolupament global.
La tasca que es porta a terme a nivell individual o en petit grup es complementa amb un seguiment tant a nivell familiar i escolar com de salut, fent una tasca coordinada i conjunta.

Especialitats

Psicomotricitat Reeducativa

Grups reduïts (a partir de 3 anys). Per afavorir el desenvolupament tant cognitiu, motriu, de relació i de comunicació.

Psicomotricitat Terapèutica

Nens / es a partir de 3 anys i adolescents. Atenció més individualitzada.