Psicologia Sanitària Infanto-Juvenil

Etapes sensibles

La infància i l’adolescència són etapes de desenvolupament molt sensibles en la qual es necessiten posar en marxa tots els seus recursos per a adaptar-se a l’ambient.

A vegades, poden sorgir dificultats característiques d’aquest període, així com problemes d’aprenentatge, estrès i ansietat que poden persistir en la vida adulta fins i tot si no són detectats i tractats a temps.

Cada persona és única, així que coneixent els seus trets individuals podem oferir-li els recursos òptims per al seu desenvolupament.

Per a solucionar els diferents problemes i trastorns d’aquestes etapes, la psicologia infantojuvenil realitza un diagnòstic i tractament incloent sempre un treball de cooperació amb les famílies.

Etapes sensibles

La infància i l’adolescència són etapes de desenvolupament molt sensibles en la qual es necessiten posar en marxa tots els seus recursos per a adaptar-se a l’ambient.

A vegades, poden sorgir dificultats característiques d’aquest període, així com problemes d’aprenentatge, estrès i ansietat que poden persistir en la vida adulta fins i tot si no són detectats i tractats a temps.

Cada persona és única, així que coneixent els seus trets individuals podem oferir-li els recursos òptims per al seu desenvolupament.

Per a solucionar els diferents problemes i trastorns d’aquestes etapes, la psicologia infantojuvenil realitza un diagnòstic i tractament incloent sempre un treball de cooperació amb les famílies.