Psicologia Sanitària Infanto-Juvenil: Son

Contenido del acordeón

La característica essencial de l’insomni primari consisteix a tenir durant unperíode llarg (més de 1 mes) dificultat per iniciar o mantenir el son, amb la sensació de no haver gaudit d’un descans reparador. Això provoca un malestar o deteriorament significatiu de l’estat general de l’infant.

Contenido del acordeón

Durant el malson el nen fa algun moviment, gemega i es desperta. És un somni llarg i elaborat que provoca ansietat i por. El nen és capaç d’expressar-los i es pot deixar consolar fàcilment pels pares. Freqüentment es desperta a conseqüència del malson i, de vegades, pot persistir un estat ansiós pel fet que el nen té por de tornar-se a dormir.

Contenido del acordeón

Menys habituals que els malsons, en els terrors nocturns  l’infant no sol despertar-se. Generalment apareixen a la primera meitat de la nit. El nen pot seure al llit i crida o plora angoixada i desconsoladament. En aquests episodis no és recomanable despertar; en cas que es faci, el nen es trobarà desorientat i no recordarà res. Tot i que no és assumpte d’especial preocupació, pot crear angoixa en els pares i la seva reiteració afectarà també en la facilitat d’adormir de l’infant.