Psicologia Sanitària Adults: Relacions Socials

Contenido del acordeón

L’experiència personal quotidiana ens indica que passem gran part del nostre temps en alguna forma d’interacció social, ja sigui en parella, grups, a la feina, a un curs, etc. D’altra banda, tenim l’experiència que les relacions socials positives són una de les fonts més poderoses de benestar personal i autoestima.

Al mateix temps,està comprovat que la competència social d’un subjecte, té una contribució important en la seva competència personal, ja que avui en dia l’èxit personal i social sembla estar més relacionat amb la sociabilitat i les habilitats interpersonals del subjecte que amb les seves habilitats intel·lectuals .

Així doncs, és important tenir una bona competència social i estratègies de solució de problemes, ja que aquestes ens aportaran tant benestar personal com a competència social.