Logopèdia Adolescents i Adults: Traumatisme Cranioencefàlic

Contenido del acordeón

El crani ens serveix com a mesura de protecció dels possibles impactes que podria patir el cervell. A vegades, però, l’impacte que pot suportar el crani no és suficient per poder protegir el cervell del dany. D’altra banda, el cervell pot impactar amb les parets del crani a causa de les forces d’acceleració i desacceleració si es produeixen moviments bruscos i violents, com podria ser un accident de trànsit.

Les alteracions neuropsicològiques produïdes en un TCE són el fruit del dany estructural produït al cervell. Podem distingir entre el dany cerebral primari (el produït en el moment de l’impacte) i el dany cerebral secundari (provocat per hemorràgies, infeccions, etc.). Segons quin hagi estat el dany cerebral, podem tenir lesions més difuses o lesions focals, alhora que les seqüeles neuropsicològiques seran unes o altres depenent també de els tipus de dany i de la seva localització en el cervell.