Psicologia Sanitària Adults: Son

Contenido del acordeón

Quan parlem de la son, hem de tenir en compte molts de factors que poden influir a l’hora de tenir un son reparador. Aquests factors es poden resumir en quatre: els horaris de son de la persona, factors intrínsecs (edat, patrons fisiològics, etc.), conductes desenvolupades que faciliten o inhibeixen el somni i en últim lloc l’ambient. Donats tots aquests factors, no hi ha un patró de son típic per a tothom, per a una persona poden ser suficients sis hores de son de qualitat i per una altra caldran vuit o més. Unes persones seran més tolerants als factors ambientals com els sorolls i altres seran més sensibles.

Per tant, un dels factors perquè es consideri que hi ha un trastorn de la son, és que hi hagi una queixa subjectiva. No obstant això hi ha alguns criteris a tenir en compte a l’hora de diagnosticar un trastorn de la son.

Hi ha molts tipus de trastorns de la son, però en general es poden classificar en quatre grups: les dissòmnies (trastorns d’iniciació i manteniment de la son, trastorns de somnolència excessiva i trastorns relacionats amb els ritmes circadians), les parasomnias (trastorns del despertar, trastorn de l’associació son-vigília), trastorns de la son deguts a alteracions mèdiques o psiquiàtriques i, finalment, els trastorns específics de la son.