Psicopedagogia: Discapacitat Psíquica

Contenido del acordeón

La discapacitat psíquica o retard mental es refereix a limitacions substancials en el funcionament actual.

Es caracteritza per un funcionament intel·lectual significativament inferior a la mitjana, que coexisteix juntament amb limitacions en dues o més de les següents àrees d’habilitats d’adaptació:

  • Comunicació.
  • Autonomia.
  • Vida a casa.
  • Habilitats socials.
  • Ús de la comunitat.
  • Autodirecció.
  • Salut i seguretat.
  • Continguts escolars
  • Funcionals.
  • Oci i treball.

El retard mental s’ha de manifestar abans dels 18 anys d’edat.