Psicologia Sanitària Adults: Trastorns de Personalitat

Contenido del acordeón

Per personalitat entenem una pauta duradora de percebre, pensar i relacionar-se amb l’ambient i amb un mateix i que es fan patents en un ampli marge d’importants contextos socials i personals. Normalment, els trets de personalitat ja es poden intuir en la manera de ser durant l’adolescència i continuen al llarg de tota la vida adulta.

Perquè es consideri que hi ha un trastorn de personalitat, aquests trets de personalitat abans esmentats, han de ser inflexibles i desadaptatius, causant incapacitació social significativa, disfuncionalismo ocupacional o malestar subjectiu, provocant sofriment personal, problemes laborals o problemes socials.

Hi ha molts de trastorns de personalitat, entre els quals es troben: el esquizoide, el narcisisme, l’antisocial i el paranoide.