Logopèdia Infantil: Trastorns psicolingüístics

Contenido del acordeón

La realitat d’aquest trastorn és molt diversa. Podríem dir que el denominador comú d’aquests trastorns és la dificultat que presenten aquestes persones en les relacions socials, encara que el grau d’afectació pot variar molt segons el cas.  Per tant, depenent del tipus d’afectació, les intervencions poden arribar a ser des de intentar desenvolupar un mínim de llenguatge, a millorar les habilitats socials en general.

Contenido del acordeón

Es pot definir com la dificultat que presenten alguns / es nens / es per a comunicar-se verbalment en els entorns i situacions socials poc familiars i / o amb persones poc conegudes.

Aquests / es nens / es tenen una competència lingüística i comunicativa ajustada a la seva edat. Però aquesta bona competència no es posa en pràctica en determinats ambients i determinades persones.

El mutisme selectiu pot implicar sofriment personal, a més d’importants problemes d’adaptació al entorn. Pot mediatitzar el desenvolupament afectiu-emocional i repercutir negativament, sempre en funció de la seva gravetat i del grau de generalització del rebuig a parlar, en el desenvolupament social, personal i acadèmic.

A més de les característiques pròpies de l’mutisme, aquests nens solen presentar timidesa, retraïment social, dependència, perfeccionisme, etc., que poden aguditzar el problema o contribuir a la seva consolidació.