Logopèdia Infantil: trastorns de la Veu

Contenido del acordeón

La disfonia és un trastorn momentani o persistent de la funció vocal, considerat com a tal per la persona o pel seu entorn. Normalment es tradueix en l’alteració d’un o diversos paràmetres de la veu, que són per ordre de freqüència: el timbre, la intensitat i l’altura tonal.

L’origen de les disfonies pot ser orgànic (a causa de lesions orgàniques) o funcional (a causa d’una alteració de l’acte vocal, com nòduls, pòlips, etc.)

Contenido del acordeón

Parlem d’afonia quan per alguna causa una persona ha perdut completament la capacitat per emetre veu.

Normalment les afonies es donen després d’un període de temps en què la veu del pacient /la pacient és disfònica. Per tant, es poden considerar, més que una patologia en si mateixa, com una possible conseqüència de les disfonies