Logopèdia Infantil: Alteracions de l'Llenguatge Escrit

Contenido del acordeón

La dislèxia és el trastorn per excel·lència del llenguatge escrit. Les persones que pateixen dislèxia es caracteritzen per tenir una lectura i escriptura pobres. La lectura de les paraules no és global, sinó síl·laba a síl·laba o fins i tot so a so. Poden ometre, substituir i invertir lletres a l’hora de llegir. No veuen la paraula globalment a primer cop d’ull, sinó que l’han de desxifrar. A l’hora d’escriure poden presentar disgrafia (dificultat en la cal·ligrafia) i cometen faltes d’ortografia arbitrària (regles ortogràfiques) i d’ortografia natural (es poden equivocar i fer el pas de fonema a grafema substituint-ho  ometre-ho).

Contenido del acordeón

Els nens i les nenes desenvolupen el llenguatge a ritmes diferents, si es tenen dubtes sobre el moment en què es troba el nen / la nena és important acudir a un / una professional perquè avaluï i li pugui oferir ajuda primerenca en cas necessari.