Logopèdia Adolescents i Adults: Trastorns de l'Llenguatge

Contenido del acordeón

És un trastorn o alteració de l’llenguatge expressiu i / o comprensiu, provocat per una lesió focal en l’escorça cerebral, produït un cop que l’individu ha adquirit el llenguatge.

Segons la localització de la lesió les afàsies poden ser:

  • Afàsia de Broca (motora): la lesió es situa en el lòbul frontal. L’afectat presenta una parla lenta i laboriosa, encara que amb bona comprensió.
  • Afàsia de Wernicke (sensorial): la lesió es situa en el lòbul temporal. Es caracteritza per presentar una parla fluïda pel que fa a l’emissió de paraules, però buides de contingut. A més hi ha una alteració de la comprensió.
  • Afàsia Global: la lesió afecta àrees motores i sensorials. Per tant té símptomes de totes dues afàsies.
Contenido del acordeón

La dislèxia és el trastorn per excel·lència de l’llenguatge escrit. Les persones que pateixen dislèxia es caracteritzen per tenir una lectura i escriptura pobres. La lectura de les paraules no és global, sinó síl·laba a síl·laba o fins i tot so a so. Poden ometre, substituir i invertir lletres a l’hora de llegir. No veuen la paraula globalment a primer cop d’ull, sinó que l’han de desxifrar. A l’hora d’escriure poden presentar disgrafia (dificultat en la cal·ligrafia) i cometen faltes d’ortografia arbitrària (regles ortogràfiques) i d’ortografia natural (es poden equivocar ia fer el pas de fonema a grafema substituint-ho o ometre-ho).