Psicopedagogia: Retard Maduratiu

Contenido del acordeón

Normalment, els símptomes que s’observen són:

  • La seva maduració no entra dins dels paràmetres estàndard, és una mica més lent / a en assolir les fites de desenvolupament.
  • Sol anar acompanyat de dificultats d’aprenentatge.
  • Pot portar associada baixa autoestima (perceben les seves capacitats i habilitats inferiors) i falta de motivació.