Al Gabinet de Psicologia i Logopèdia CDIT (Centre de Diagnòstic i Tractament) estam especialitzats en l'avaluació i el tractament de problemes emocionals, conductuals, de llenguatge i d'aprenentatge. Llegiu-ne més...

boto-pr.conducta bot-ansietat-i-depr boto-prob.lleng boto-pr.acad boto-assessorament

Disortografia

4 disortografiaEs tracta d'una dificultat en l'escriptura, que destaca per un dèficit específic i significatiu de l'ortografia. Es troba normalment associada als trastorns lectors.

Quan la disortografia apareix com dèficit específic en absència d'antecedents d'un trastorn específic de la lectura, i el seu origen no és explicat per un baix nivell intel·lectual ni problemes d'agudesa visual o escolarització inadequada s'anomena trastorn específic de l'ortografia.

La disortografia presenta diferents nivells de gravetat. El grau més lleu es manifesta per omissió o confusió d'articles, plurals, accents o faltes d'ortografia a causa de desconeixement o negligència en les regles gramaticals. Es considera greu quan existeixen dificultats relacionades amb la correspondència fonema-grafema i apareixen errors d'omissió, confusió i canvi de lletres, síl·labes, paraules, addicions i substitucions.

Joomla templates by Joomlashine