Al Gabinet de Psicologia i Logopèdia CDIT (Centre de Diagnòstic i Tractament) estam especialitzats en l'avaluació i el tractament de problemes emocionals, conductuals, de llenguatge i d'aprenentatge. Llegiu-ne més...

boto-pr.conducta bot-ansietat-i-depr boto-prob.lleng boto-pr.acad boto-assessorament

Discalcúlia

La discalcúlia o dificultat en l'aprenentatge de les matemàtiques (DAM) és una molèstia d'aprenentatge específica en matemàtiques. És l'equivalent a la dislèxia, però en lloc de tractar-se dels problemes que enfronta un nen per expressar-se correctament en el llenguatge, es tracta de dificultat per comprendre i realitzar càlculs matemàtics. El terme es refereix a un ampli rang de problemes relacionats amb l'aprenentatge de les habilitats matemàtiques o aritmètiques. No existeix una única forma de trastorn de l'aprenentatge de les matemàtiques i les dificultats que es presenten varien de persona a persona i afecten de manera diferent en cada moment del cicle vital de les persones.3Discalculia

Afecta un important percentatge de la població infantil (entre el 3% i el 6%) És una discapacitat relativament poc coneguda i per desgràcia aquesta anomalia gairebé mai es diagnostica ni es tracta adequadament. Com la dislèxia, la discalcúlia pot ser causada per un dèficit de percepció visual o problemes d'orientació. Qui pateix discalcúlia en general té un quocient intel·lectual normal o superior, però manifesta problemes amb les matemàtiques, senyals i adreces, etc. 

 

 

Joomla templates by Joomlashine