Al Gabinet de Psicologia i Logopèdia CDIT (Centre de Diagnòstic i Tractament) estam especialitzats en l'avaluació i el tractament de problemes emocionals, conductuals, de llenguatge i d'aprenentatge. Llegiu-ne més...

boto-pr.conducta bot-ansietat-i-depr boto-prob.lleng boto-pr.acad boto-assessorament

Dislàlia

Les dislàlies són les errades en la producció dels fonemes de la parla, quan la causa és funcional i no orgànica.  És a dir el pacient no presenta cap patologia estructural dels òrgans bucofonatoris. 

Les manifestacions més comuns són:

 • Substitució d’un fonema per un altre.
 • Omissió del fonema.
 • Distorsió.
 • Assimilació.

Les causes d’aquestes errades poden ser:

 • Dificultat pràxica en la precisió, en la combinació o en la seqüenciació dels moviments articulatoris.
 • Una dificultat discriminativa dels patrons fonològics o dels sons que caracteritzen els fonemes i els diferencien entre sí.
 • Un trastorn afectiu o emocional, principalment caracteritzat per la persistència d’una actitud pròpia d’un nin més petit.1 dislalia

 


 

Tipus de dislàlia:

  • Dislàlia evolutiva o fisiològica:  Hi ha una fase en el desenvolupament del llenguatge en la que el nin no articula o distorsiona alguns fonemes. Normalment desapareixen amb el temps .
  • Dislàlia audiógena: La seva causa és una deficiència auditiva. El nin/a que presenta problemàtica en l’audició no articula correctament, i confondrà fonemes que tenguin alguna semblança, en no posseir una correcta discriminació auditiva. 
  • Dislàlia orgànica: Són les alteracions de l’articulació la causa de les quals es de tipus orgànic. Aquestes reben el nom de disàrtries (si es troben afectats els centres neuronals cerebrals); o disglòssies (si hi ha malformació dels òrgans bucofonatoris.)
  • Dislàlia funcional: Es l’alteració de l’articulació produïda per un mal funcionament dels òrgans articulatoris. El nin o nina amb dislàlia funcional no empra correctament els òrgans a l’hora d’articular un fonema a pesar de no existir cap causa de tipus orgànic.

Joomla templates by Joomlashine