Al Gabinet de Psicologia i Logopèdia CDIT (Centre de Diagnòstic i Tractament) estam especialitzats en l'avaluació i el tractament de problemes emocionals, conductuals, de llenguatge i d'aprenentatge. Llegiu-ne més...

boto-pr.conducta bot-ansietat-i-depr boto-prob.lleng boto-pr.acad boto-assessorament

Trastorns del son

 

Quan parlem de la son, hem de tenir en compte molts de factors que poden influir a l’hora de tenir un son reparador. Aquests factors es poden resumir en quatre: els horaris de son de la persona, factors intrínsecs (edat, patrons fisiològics, etc.), conductes desenvolupades que faciliten o inhibeixen el son i en darrer lloc l’ambient. Donats tots aquests factors, no hi ha un patró de son típic per a tothom, per a una persona poden ser suficients sis hores de son de qualitat i per una altra en faran falta vuit o més. Altres persones seran més tolerants als factors ambientals com els renous i d’altres en seran 4. trastorn de la sonmés sensibles.

 

Per tant, un dels factors per a que es consideri que hi ha un trastorn del son, és que hi hagi una queixa subjectiva.

Tot i això hi ha alguns criteris a tenir en compte a l’hora de diagnosticar un trastorn de la son:

.Que la latència del son sigui de més de 30 minuts.

.Que el temps total de vigílies nocturnes sigui superior a 30 minuts.

.Que el temps total de son sigui inferior a les 6 hores i mitja.

.Tenir somnolència diürna o decrement del rendiment.

.Que es presentin aquests símptomes tres o més vegades per setmana.

.Que la duració de la simptomatologia sigui superior a un mes.

Hi ha molts tipus de trastorns de la son, però en general es poden classificar en quatre grups: les dissòmnies (trastorns d’iniciació i manteniment del son, trastorns de somnolència excessiva i trastorns relacionats amb els ritmes circadians), les parasòmnies (trastorns del despertar, trastorn de l’associació somni-vigília), trastorns de la son deguts a alteracions mèdiques o psiquiàtriques i per últim els trastorns específics del son).


Joomla templates by Joomlashine